نتایج آزمون صلاحیت بالینی 
مورخ 97/9/24

------------------------------------

داوطلبین محترم آزمون علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی دی ماه 97
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون فوق از طریق لینک زیر اقدام نمایید

کلیک نمایید

--------------------------------------
نتایج اعتراضات ...... کلیک نمایید

 دفترچه سوالات آزمون جامع شهریور 97


حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
92کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
91کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی 
92کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی
-------------------------------------------------------------------

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران پزشکی - تیرماه1397 
جهت دریافت نتایج آزمون کلیک نمایید

نام رشته تخصصی

دریافت کلید

نتایج اعتراضات

بیماری های کودکان

کلیک نمایید

کلیک نمایید

بیماری های داخلی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

بیهوشی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

بیماری های قلب و عروق

کلیک نمایید

کلیک نمایید

ارتوپدی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

روانپزشکی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

رادیولوژی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

زنان و زایمان

کلیک نمایید

کلیک نمایید

اورولوژی

کلیک نمایید

اعتراض وارد نمی باشد

جراحی عمومی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

بیماریهای مغز و اعصاب

کلیک نمایید

کلیک نمایید

بیماریهای عفونی و گرمسیری

کلیک نمایید

کلیک نمایید

گوش، حلق و بینی

کلیک نمایید

کلیک نمایید

چشم پزشکی

کلیک نمایید

اعتراض وارد نمی باشد

آسیب شناسی

کلیک نمایید

کلیک نمایید
  

--------------------------------------

تقویم آزمون های سال 1397


--------------------------------
منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند97 تا پایان شهریور98 
----------------------------------------------------
 منابع آزمون پیش کارورزی نوبت اسفند97، بهار و شهریور98
و پذیرش دستیاری تخصصی 97

----------------------------------------------

 

منابع امتحانات نهایی فوق تخصص سال 97

 

 

 

 

 

دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع اسفند

 

 

 

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الف نام رشته
90 کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه پزشکی
81 کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین 
81 کلیک نمایید
کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم 
89 کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه داروسازی
90 کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الف نام رشته
کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نمایید کلیک نمایید آزمون جامع پیش کارورزیآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٣٤٢٠٢٣
 ایـن مـاه : ٦٢٦٩
 ایـن هـفتـه : ١٥٩٤
 دیـروز : ١٣١
 امـروز : ١٥٨