چهارشنبه ١٣٩٧/٣/٢    EN

داوطلبین محترم آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96 
جهت دریافت نتایج از طریق سامانه زیر اقدام نمایید 

سامانه آزمون
کلیک نمایید-------------------------------------------
فارغ التحصیلان رشته پزشکی از بهمن 1394 به بعد جهت شرکت در
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 97/2/27 
از تاریخ 97/2/3 لغایت 97/2/9
با مراجعه به سایت http:\\mohed.behdasht.gov.ir\clinical
ثبت نام نمایید
.-------------------------------------------------

تقویم آزمون های سال 1397
--------------------------------


منابع آزمون ارتقا دستیاری سال 97

------------------------------------
اصلاحیه منابع آزمون ارتقا دستیاری سال 97

----------------------------------------------
منابع امتحانات نهایی فوق تخصص سال 97

 

 

 

دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع اسفند

 

 

 

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
81کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین 
81کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم 
89کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزیآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٤٢٤٦٩
 ایـن مـاه : ٢٧٤
 ایـن هـفتـه : ٧٥٦
 دیـروز : ١٢٥
 امـروز : ٢٨