سامانه آزمون
لطفاً کلیک نمایید
---------------------------------------------------------
نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 96/5/19
کلیک نمایید
--------------------------------------------------------- 
داوطلبین محترم
جهت مشاهده نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96
به سامانه آزمون مراجعه نمایید.

دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع شهریور 96

 

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
91
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
89
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
92
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی


نتیجه اعتراضات آزمون.... کلیک نمایید.


----------------------------------

قابل توجه دانشجویان پزشکی ورودی 96 و دانشجویان پزشکی که از
مهرماه96 و به بعد وارد مرحله کارورزی می شوند

براساس مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
قبولی در آزمون علمی صلاحیت بالینی به شرایط فراغت از تحصیل دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی اضافه شود.

 -----------------------------------------------

 

قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی

از دیماه 1395

کتاب"Taking Bateُ s Guide to Physical Examination and History"

به منابع آزمون اضافه گردیده است.

---------------------------------------------

منابع آزمون صلاحیت بالینی
سال 96

 

 

 

دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع اسفند

 

 

 

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
81کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین 
81کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم 
89کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه 

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزیآمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ٢٠٠٦٥٨
 ایـن مـاه : ٤١٩
 ایـن هـفتـه : ٤١٩
 دیـروز : ٢١٧
 امـروز : ٢٢