دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع اسفند

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
81کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
81کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
89کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی


نتایج اعتراضات آزمون... کلیک نمایید
جهت مشاهده نتیجه آزمون به قسمت سامانه آزمون مراجعه فرمایید.
--------------------------------------

قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی

از دیماه 1395

کتاب"Taking Bateُ s Guide to Physical Examination and History"

به منابع آزمون اضافه گردیده است.

---------------------------------------------

اعلام نتایج آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 95/11/21

---------------------------------------------
منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی
اسفند ماه 95

------------------------------------------------
اصلاحیه 1- منابع آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفندماه 95
اعلام شده از وزارتخانه در مورخ 95/11/24

اصلاحیه 2- لیست تکمیلی منابع آزمون علوم پایه پزشکی اسفند ماه 95
اعلام شده از وزارتخانه در مورخ 95/11/24
---------------------------------------------

منابع آزمون جامع پیش کارورزی
اسفند95

--------------------------------------
اصلاحیه منابع آزمون پیش کارورزی

 

 

 
آمـار بازدیـدکنندگان
 کـل بازدیـدها : ١٣٥٥٤٩
 ایـن مـاه : ١٢٩١
 ایـن هـفتـه : ٣٦٦
 دیـروز : ٢٠١
 امـروز : ١٦٥