جمعه 28 دی 97

دریافت دفترچه آزمون

حدنصاب قبولی
دفترچه سوالات ب
دفترچه سوالات الفنام رشته
90
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
85
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی شیوه نوین
82
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
92
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید آزمون

دفترچه بدفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی
شیوه نوین
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.

طراحی و پیاده سازی : شرکت مهندسی فرایند گستر نیوشا