منابع آزمون ارتقا دستیاری و گواهینامه سال 96

(اصلاحیه مورخ 95/9/29)
-----------------------------------------------------------------------

آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران پزشکی - تیرماه 1396

نام رشته تخصصی

دریافت کلید

دریافت دفترچهنتایج اعتراضات

کودکان

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

داخلی

کلیک نمایید

کلیک نمایید
کلیک نمایید

بیهوشی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

قلب و عروق

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

ارتوپدی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

روانپزشکی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

رادیولوژی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

زنان و زایمان

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

ارولوژی

کلیک نمایید

کلیک نمایید کلیک نمایید

جراحی عمومی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

بیماریهای مغز و اعصاب

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

طب اورژانس

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

گوش، حلق و بینی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

پوست

کلیک نمایید

کلیک نمایید کلیک نمایید

چشم پزشکی

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

جراحی مغز و اعصاب

 

کلیک نمایید

کلیک نماییدکلیک نمایید

آسیب شناسی


کلیک نماییدکلیک نمایید
بیماری های عفونی و گرمسیریکلیک نماییدکلیک نماییدکلیک نمایید
رادیوانکولوژیکلیک نماییدکلیک نمایید
پزشکی خانوادهکلیک نماییدکلیک نمایید