رتبه های برتر آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95
منطقه آمایشی جنوبشرق کشور (8)

 

آزمون

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

پیش کارورزی

 

مریم کلانتری

دانشگاه کرمان

امتیاز 153

 

سمیرا میری

دانشگاه زاهدان

امتیاز 146

 

سیده شادی زارعی

دانشگاه رفسنجان

امتیاز143

علوم پایه پزشکی

 

مرضیه محمودی

دانشگاه کرمان

امتیاز 163

 

فاطمه سالاری کنگ

دانشگاه کرمان

امتیاز 158

 

سلمان جنگی زهی

دانشگاه زاهدان

امتیاز 155

علوم پایه داروسازی

 

علی خسروی

دانشگاه کرمان

امتیاز 137

 

محمد پارسائیان

دانشگاه کرمان

امتیاز 132

 

شهرزاد پاک روان

دانشگاه کرمان

امتیاز 124

علوم پایه دندان پزشکی

 

فائزه قاسمی

دانشگاه زاهدان

امتیاز 125

 

امیر محمد میرزاپور

دانشگاه کرمان

امتیاز 120

 

سینا پیشادست

دانشگاه زاهدان

امتیاز 118

 


دریافت دفترچه سوالات آزمون جامع اسفند

 

 

 

حدنصاب قبولی
دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
81کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
81کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
89کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
90کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

دریافت کلید اولیه

دفترچه ب
دفترچه الفنام رشته
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه پزشکی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی نوین
کلیک نمایید
کلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه دندان پزشکی قدیم
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع علوم پایه داروسازی
کلیک نماییدکلیک نماییدآزمون جامع پیش کارورزی

 

نتایج اعتراضات آزمون... کلیک نمایید

جهت مشاهده نتیجه آزمون به قسمت سامانه آزمون مراجعه فرمایید.