راهنماي مختصر آزمون صلاحیت پایان دوره پزشکی عمومی به روش OSCEنتایج قبول شدگان دومین دوره 
 95/2/30


نتایج سومین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 95/5/21 .... کلیک نمایید


نتایج آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 95/8/20


نتایج ششمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 96/3/4


نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ 96/5/19
کلیک نمایید

نتایج هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
مورخ 11/8/96

نتایج آزمون صلاحیت بالینی مورخ
96/11/19


نتایج دهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی مورخ 97/2/27

------------------------------------------------------------------------


فارغ التحصیلان رشته پزشکی از بهمن 1394 به بعد جهت شرکت در
آزمون صلاحیت بالینی مورخ 96/8/11 
از تاریخ 96/7/29 لغایت 96/8/3
با مراجعه به سایت http:\\mohed.behdasht.gov.ir\clinical
ثبت نام نمایید
.

--------------------------------------------------------- 


قابل توجه دانشجویان پزشکی ورودی 96 و دانشجویان پزشکی که از
مهرماه96 و به بعد وارد مرحله کارورزی می شوند

براساس مصوبه شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
قبولی در آزمون علمی صلاحیت بالینی به شرایط فراغت از تحصیل دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی اضافه شود.

 

 -----------------------------------------------

  

قابل توجه داوطلبین محترم آزمون صلاحیت بالینی

از دیماه 1395

کتاب"Taking Bateُ s Guide to Physical Examination and History"

به منابع آزمون اضافه گردیده است.

---------------------------------------------

منابع آزمون صلاحیت بالینی
سال 96