سه شنبه ١٣٩٦/١١/٣    EN


آدرس: کرمان ، ابتدای بلوار هفت باغ ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان صبا

تلفن: 31325321-034